00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Zasady wizyt ginekologicznych podczas epidemii

 

 koronawirus zalecenia


Drogie Pacjentki, zgodnie z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w poradni ginekologicznej przyjmowane są przypadki nagłe i sytuacje wymagające bezpośredniego kontaktu z lekarzem. W pozostałych przypadkach umożliwiamy przeprowadzenie porady zdalnej (teleporady, telekonsultacje) mającej na celu ustalenie dalszego postępowania (e-recepty, e-zlecenia badań, zwolnienia lekarskie, termin kolejnej wizyty).

Wszystkie wizyty z zakresu diagnostyki prenatalnej odbywają się planowo z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz użyciem środków ochrony indywidualnej.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi wszystkie Pacjentki, zgłaszające się do Gyncentrum powinny wcześniej umówić godzinę wizyty telefonicznie lub mailowo, a następnie zgłosić się na nią nie wcześniej niż na 15 minut przed planowanym jej rozpoczęciem. Na wizytę należy zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości oraz konieczności umówienia wizyty  prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 506 57 77.

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook