00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr ZO/03/LAB/2018 z dnia 26.01.2018:
Zakup, dostawa i montaż zestawu do przygotowywania analiz genetycznych i białkowych

Zapytanie ofertowe nr ZO/02/LAB/2018 z dnia 26.01.2018:
Zakup, dostawa i montaż sekwenatora kapilarnego

Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2017:
Zakup, dostawa i montaż urządzeń do laboratorium genetycznego

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook