00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Szkolenie

Szkolenie na podstawie Akredytacji Ministra Zdrowia w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych.

 

GynCentrum Sp. z o. o. na podstawie akredytacji Ministra Zdrowia w sprawie pozwolenia na prowadzenie szkoleń zgodnych z art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności i przyznanej akredytacji z dnia 12.12.2019 r., informuje, iż na listopad 2020 r. planowane są szkolenia w zakresie:

  • szkoleń wstępnych w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
  • szkoleń ustawicznych w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

 

Zgłoszenia na planowane Szkolenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@gyncentrum.pl 

Do szkolenia mogły zgłaszać się osoby, które spełniały warunki zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Plan szkoleń

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook