00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Programy unijne

Rozwój opieki perinatalnej poprzez wzrost dostępności badań prenatalnych na terenie Województwa Śląskiego

Tytuł projektu: "Rozwój opieki perinatalnej poprzez wzrost dostępności badań prenatalnych na terenie Województwa Śląskiego".

Celem projektu jest wzrost dostępności do opieki perinatalnej na terenie Województwa Śląskiego, a tym samym poprawa zdrowia i zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 737 799,83 PLN

Europejski Fundusz Społeczny

 


Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów

Tytuł projektu "Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów"

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowatorskiego algorytmu postępowania w procesach chorobowych wywoływanych wirusem HPV.
Dzięki zakupieniu urządzeń laboratoryjnych oferta Spółki GYNCENTRUM została rozszerzona o badanie nosicielstwa wirusa HPV z jednoczesną identyfikacją w kierunku nowotworu szyjki macicy oraz gardła.

Wartość projektu: 1.218.384,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 505.035,00 zł


Organizacja szkoły świadomego rodzicielstwa dla promowania prozdrowotnych postaw wśród rodziców województwa Śląskiego.

Tytuł projektu: "Organizacja szkoły świadomego rodzicielstwa dla promowania prozdrowotnych postaw wśród rodziców województwa Śląskiego." 

Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia, jakości życia, zmniejszenie nierówności w zdrowiu przez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych realizowanych w szkole świadomego rodzicielstwa w woj. śląskim.  

Dofinansowanie projektu z UE: 954 155,54 PLN 

Europejski Fundusz Społeczny

 

 

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook