00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Programy unijne

Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie laboratorium GYNCENTRUM Sp. z o.o. w specjalistyczny sprzęt do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie laboratorium GYNCENTRUM Sp. z o.o. w specjalistyczny sprzęt do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.
 
Celem projektu jest: jest zwiększenie dostępności do testów diagnostycznych pozwalających na oznaczenie koronowirusa SARS-CoV-2 poprzez zakup 7 wysokospecjalistycznych urządzeń (środków trwałych) będących wyposażeniem laboratorium oraz 3 zestawów odczynników.
 
Efektem projektu będzie: zwiększenie liczby wykonywanych testów z 800 do 10 tys./dobę, zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu, wyeliminowanie błędu ludzkiego poprzez zastąpienie pracy manualnej systemem automatycznej izolacji, usprawnienie 
procedur diagnostycznych i budowanie bazy wiedzy w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID-19 oraz ocenę różnorodności występowania wariantów wirusa SARS-CoV-2 w populacji województwa śląskiego.
 
Wartość projektu: 5 257 449,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 586 432,47 PLN
 
Europejski Fundusz Społeczny

NI PGT-A – realizacja badań i prac rozwojowych w celu wdrożenia na rynek nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii

Tytuł projektu: "NI PGT-A  – realizacja badań i prac rozwojowych w celu wdrożenia na rynek nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii".
 
Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczej i innowacyjności oferty Spółki poprzez opracowanie algorytmu nieinwazyjnej diagnostyki preimplantacyjnej aneuploidii (NI PGT-A) w wyniku realizacji prac B+R w okresie od sierpnia 2020 do lipca 2022 i komercjalizację wyników projektu poprzez ich wdrożenie w procedurze wspomaganego rozrodu.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 2 482 964,54 PLN
 
Europejski Fundusz Społeczny

Rozwój opieki perinatalnej poprzez wzrost dostępności badań prenatalnych na terenie Województwa Śląskiego

Tytuł projektu: "Rozwój opieki perinatalnej poprzez wzrost dostępności badań prenatalnych na terenie Województwa Śląskiego".

Celem projektu jest poprawa zdrowia, poprawa jakości życia, zmniejszenie nierówności w zdrowiu przez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych: opieki perinatalnej w woj. śląskim. 

Projekt zakłada objęcie badaniami prenatalnymi 4180 kobiet ciężarnych (w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie), które nie kwalifikują się do badań ze środków NFZ, są poniżej 35 r. ż i zamieszkują woj. śląskie, w tym do kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Efekty: wdrożenie założeń RPZ „Zdrowa matka i dziecko”: Modułu II, modułu przekrojowego (szkoleniowego). Zadania w projekcie obejmują: badania prenatalne, wsparcie dla rodziców i ścieżkę postępowania w przypadku wykrycia wady wrodzonej, szkolenia dla personelu medycznego, w tym POZ (Partnera).

Wartość projektu: 4 019 139,60 PLN
Dofinansowanie z UE: 3 416 268,66 PLN
Termin realizacji: 2018-09-01 - 2021-01-31

Europejski Fundusz Społeczny


Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów

Tytuł projektu "Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów"

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowatorskiego algorytmu postępowania w procesach chorobowych wywoływanych wirusem HPV.
Dzięki zakupieniu urządzeń laboratoryjnych oferta Spółki GYNCENTRUM została rozszerzona o badanie nosicielstwa wirusa HPV z jednoczesną identyfikacją w kierunku nowotworu szyjki macicy oraz gardła.

Wartość projektu: 1.218.384,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 505.035,00 zł


Organizacja szkoły świadomego rodzicielstwa dla promowania prozdrowotnych postaw wśród rodziców województwa Śląskiego.

Tytuł projektu: "Organizacja szkoły świadomego rodzicielstwa dla promowania prozdrowotnych postaw wśród rodziców województwa Śląskiego." 

Celem projektu jest poprawa zdrowia, jakości życia, zmniejszenie nierówności w zdrowiu przez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych realizowanych w szkole świadomego rodzicielstwa w woj. śląskim. Projekt zakłada objęcie wsparciem 2478 osób, które spełniają kryteria włączenia do programu tj. mieszkańcy województwa śląskiego, kobiety od 20 tyg. ciąży fizjologicznej ich partnerzy i inne osoby je wspierające, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Efekty: wdrożenie założeń RPZ „Zdrowa matka i dziecko”: Modułu I, modułu przekrojowego (szkoleniowego). Zadania w projekcie obejmują: organizację szkoły świadomego rodzicielstwa, wsparcie dla rodziców, szkolenia dla personelu medycznego.

Wartość projektu: 1 025 973,70 PLN
Dofinansowanie z UE: 872 077,64 PLN
Termin realizacji: 2019-06-01 - 2022-03-31

Europejski Fundusz Społeczny

 

 

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook