00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Programy in vitro Częstochowa

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2018-2020”.

Program ma na celu ograniczenie zjawiska niepłodności wśród mieszkańców Częstochowy. Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponosi pacjent. 

 

 

Jedyna klinika w Częstochowie

Klinika Leczenia Niepłodności Gyncentrum jest realizatorem programu „Leczenie Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2018-2020”. Jest to jedyny ośrodek w gronie realizatorów, mający swój oddział w Częstochowie

Co to oznacza? 
Pary, które wybiorą Gyncentrum, na miejscu w Częstochowie będą poddane pełnej diagnostyce oraz kwalifikacji do programu. To znacznie ułatwi kolejne wizyty przygotowujące do programu i leczenia.

 

Warunki kwalifikacji do programu

Do programu zakwalifikowane zostaną pary, które spełniają następujące kryteria:

  • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (według rocznika urodzenia). Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (według rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml.
  • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
  • Poddały się wcześniejszej diagnostyce i leczeniu niższego rzędu, według obowiązujących rekomendacji, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.
  • Pozostają w związku małżeńskim lub związku partnerskim.
  • Są mieszkańcami miasta Częstochowy.

 

Składanie wniosków

Wnioski 2020 r.

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13559

Wnioski należy składać w sobotę, 7 marca 2020 roku, od godz. 8.00 do 11.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.​

Wnioski 2019 r. 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: www.czestochowa.pl

Wnioski należy składać w sobotę, 9 lutego 2019 roku, od godz. 9.00 do 12.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.

Nabór uzupełniający 2018 r. 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie www.czestochowa.pl. 

Wnioski należy składać w terminie od 12 -14 września 2018 roku w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 - IV p. nr 413.

Wnioski 2018 r. 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: www.czestochowa.pl

Wnioski należy składać w sobotę, 20 stycznia 2018 roku, od godz. 9.00 do 13.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook