00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Programy in vitro Częstochowa

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy".

Program ma na celu ograniczenie zjawiska niepłodności wśród mieszkańców Częstochowy. Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 5.000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury. Pozostałe koszty procedury ponosi pacjent. 

 

 

Jedyna klinika w Częstochowie

Klinika Leczenia Niepłodności Gyncentrum jest realizatorem programu „Leczenie Niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy”. Jest to jedyny ośrodek w gronie realizatorów, mający swój oddział w Częstochowie

Co to oznacza? 
Pary, które wybiorą Gyncentrum, na miejscu w Częstochowie będą poddane pełnej diagnostyce oraz kwalifikacji do programu. To znacznie ułatwi kolejne wizyty przygotowujące do programu i leczenia.

 

Warunki kwalifikacji do programu

Do programu zakwalifikowane zostaną pary, które spełniają następujące kryteria:

  • Wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat (według rocznika urodzenia). Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (według rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml.
  • Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.
  • Poddały się wcześniejszej diagnostyce i leczeniu niższego rzędu, według obowiązujących rekomendacji, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego.
  • Pozostają w związku małżeńskim lub związku partnerskim.
  • Są mieszkańcami miasta Częstochowy.

 

Składanie wniosków

Wnioski 2021 r. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zgłoszenia do udziału w programie będą przyjmowane w czwartek i piątek 25 i 26 lutego 2021 roku, telefonicznie pod nr 34/3707123 w godzinach od 9.00 – 15.00.

Wnioski 2020 r.

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13559

Wnioski należy składać w sobotę, 7 marca 2020 roku, od godz. 8.00 do 11.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.​

Wnioski 2019 r. 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: www.czestochowa.pl

Wnioski należy składać w sobotę, 9 lutego 2019 roku, od godz. 9.00 do 12.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.

Nabór uzupełniający 2018 r. 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie www.czestochowa.pl. 

Wnioski należy składać w terminie od 12 -14 września 2018 roku w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 - IV p. nr 413.

Wnioski 2018 r. 

Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami, dostępne są na stronie: www.czestochowa.pl

Wnioski należy składać w sobotę, 20 stycznia 2018 roku, od godz. 9.00 do 13.00 w holu głównym Urzędu Miasta Częstochowy, na parterze, przy ul. Śląskiej 11/13.

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook