Polityka Cookies.
Chcemy Ci zaoferować usługi na najwyższym poziomie - dostosowane do Twoich potrzeb. Korzystamy z plików cookies, które są zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, przeczytaj naszą politykę cookies.
x
00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Polityka jakości

Informacje dotyczące jakości świadczonych przez Gyncentrum Sp. z o.o. usług.

Nadrzędnym celem Gyncentrum Sp. z o.o. jest świadczenie usług medycznych w zakresie: diagnostyki i leczenia niepłodności oraz metod wspomaganego rozrodu, położnictwa i ginekologii, genetyki, w tym wykonywanie badań genetycznych, endokrynologii, onkologii, urologii, chirurgicznego leczenia specjalistycznego, dermatologii, chirurgii plastycznej, diagnostyki prenatalnej, ultrasonograficznej, echokardiograficznej i laboratoryjnej wraz ze wsparciem psychologicznym oraz dietetycznym; prowadzenie badań klinicznych; Leczenie szpitalne w trybie ,,leczenie jednego dnia” na wysokim, specjalistycznym poziomie, oraz zapewnienie personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy. 
 
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych przez nas usług opracowany został System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2015.
 
Cele związane z poprawą jakości uwzględniają kontekst organizacji i analizę ryzyka osiągnięcia zakładanych celów. Prezes Gyncentrum Sp. z o.o. dla zapewnienia ich realizacji zobowiązuje się do: 
prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i  wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług medycznych, 
rozszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych, 
stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem, 
szacunku do pacjentów, jako stałego elementu naszych działań, 
dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy personelu, 
uświadamiania i angażowania personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, 
ciągłego doskonalenia skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. 
 
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Prezesa.
 
Prezes Gyncentrum Sp. z o.o. zobowiązuje się również do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki.
00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook