00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Kariera

Gyncentrum to innowacyjny ośrodek medyczny rozwijający swą działalność na wielu płaszczyznach związanych z diagnostyką i leczeniem niepłodności. Szeroko zakrojona działalność badawczo – rozwojowa, wdrażanie nowych rozwiązań pozwalających spełniać marzenia o dziecku możliwa jest dzięki wiedzy i otwartości na nowe rozwiązania specjalistów Gyncentrum. Dobór nowych członków zespołu traktujemy jako kluczowy element naszej konkurencyjności i doskonalenia jakości obsługi Pacjentów. 

 

 

Jeśli szukasz nowych wyzwań zawodowych, cenisz sobie swobodę działania i ciągły rozwój, a ponad wszystko lubisz pracę z ludźmi i dla ludzi skontaktuj się z nami. 

 

Aktualne oferty pracy

 

Specjalista ds. Koordynacji Leczenia

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Opieka i obsługa pacjentów.
Koordynacja procesów związanych z przynależnym zakresem medycznym.
Bieżąca kontrola dokumentacji (kontrola płatności, tworzenie statystyk sprzedaży usług medycznych).
Dbanie o harmonogram wizyt pacjentów.
Zapewnienie wysokich standardów obsługi pacjentów.
Stała współpraca z lekarzami.

Wymagania:

Wykształcenie średnie (preferowane wyższe).
Doświadczenie w bezpośredniej i telefonicznej obsłudze klienta.
Komunikatywna znajomość języka angielskiego- znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.
Dobra obsługa komputera.
Samodzielność, systematyczność i rzeczowość.
Wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
Miła aparycja, przyjazne usposobienie, dobra dykcja.
Zorientowanie na wysoką jakość obsługi pacjenta.
Umiejętność pracy w zespole.
Dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze etatu.
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji.
Możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.
Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Specjalista ds. Turystyki Medycznej z językiem angielskim

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:

Obsługa pacjentów kliniki oraz opieka nad pacjentami obcojęzycznymi kliniki.
Udzielanie informacji dotyczących zakresu wykonywanych świadczeń, badań, zabiegów.
Udzielanie informacji o dostępnych pakietach medycznych.
Koordynowanie procesu gromadzenia dokumentacji medycznej.
Pozostawanie w ciągłym kontakcie mailowym i telefonicznym (w języku angielskim) z pacjentami w trakcie procesu leczenia.
Pomoc administracyjna w trakcie konsultacji lekarskich.
Pomaganie pacjentom przy planowaniu wizyt w klinice oraz organizowaniu zakwaterowania i pobytu w Polsce związanego z procesem leczenia.
Odpowiadanie na zapytania potencjalnych pacjentów związane z kliniką oraz ofertą medyczną kliniki.
Kontakt z partnerami kliniki mający na celu pozyskiwanie i włączanie w proces leczenia nowych pacjentów na rynkach zagranicznych.
Ścisła współpraca z personelem medycznym kliniki.

Wymagania:

Wyższe wykształcenie.
Doświadczenie w obsłudze klienta/pacjenta zagranicznego.
Biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne (native or near native level command of English).
Wysoka kultura osobista oraz zdolności komunikacyjne.
Kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu.
Doskonała organizacja pracy własnej.
Dokładność i operatywność.

Oferujemy:

Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze etatu.
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji.
Możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.
Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Koordynator Ośrodka Medycznego

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Zarządzanie i kierowanie jednostką medyczną obejmującą POZ oraz medycynę pracy.
Nawiązanie współpracy oraz utrzymywanie stałych relacji z lekarzami i  środowiskiem medycznym oraz z potencjalnymi partnerami.
Planowanie rozwoju i realizacja strategii firmy.
Badanie i analizowanie otoczenia zewnętrznego, w celu zapewnienia właściwego wykorzystania możliwości rynkowych.
Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Centrum Medycznego.
Nadzór nad realizacją celów budżetowych i planów sprzedażowych.
Zapewnienie realizacji wysokich standardów obsługi Pacjenta.
Nadzór nad przestrzeganiem procedur i standardów obsługi.
Odpowiedzialność za organizację pracy placówki.
Ścisła współpraca z personelem medycznym.

Wymagania:

Doświadczenie w zarządzaniu ośrodkiem medycznym świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy i POZ.
Dobra znajomość branży medycznej w Polsce.
Umiejętność zarządzania zespołem.
Wielozadaniowość i umiejętność pracy pod presją czasu.
Bardzo dobra organizacji czasu pracy.
Wysokie umiejętności interpersonalne.
Duża samodzielność działania i realny wpływ na rozwój Centrum Medycznego.

Oferujemy:

Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji.
Możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.
Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Młodszy Embriolog - Biolog

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Udział (pod nadzorem) w wykonywaniu procedur w laboratorium embriologicznym, w tym. m.in. pozyskiwanie oocytów podczas punkcji jajników, przygotowywanie komórek rozrodczych do zapłodnienia, łączenie gamet, monitorowanie hodowli zarodków, transfer embrionów, kriokonserwacja materiału biologicznego.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz rejestrów Kliniki.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe (mgr) z zakresu biologii lub biotechnologii, lub kierunków pokrewnych (warunek konieczny).
Doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy z technikami mikroskopowymi lub w klinice IVF – mile widziane.
Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

Współpracę w oparciu o umowę o pracę na pełny etat.
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i kwalifikacji.
Możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia certyfikatów branżowych (PTMRiE, ESHRE).
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Specjalista ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Kompleksowe prowadzenie administracji personalnej oraz dokumentacji kadrowo-płacowej.
Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników etatowych oraz umów cywilnoprawnych.
Prowadzenie akt osobowych, rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp.
Przygotowanie umów  i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem, stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
Nadzór nad ewidencją czasu pracy, weryfikacja poprawności rozliczania czasu pracy.
Monitorowanie ważności umów okresowych, badań profilaktycznych i szkoleń BHP.
Wystawianie wymaganych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników.
Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
Obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od płac.
Sporządzanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, PIT, GUS, PFRON).
Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby Spółki.
Ścisła współpraca z działem finansowo-księgowym, służbami BHP oraz z instytucjami zewnętrznymi (Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy).
Obsługa pracowniczych ubezpieczeń grupowych oraz benefitów.
Wsparcie procesów rekrutacyjnych.
Udzielanie zatrudnionym wyjaśnień z zakresu prawa pracy i naliczonych wynagrodzeń.
Bieżące monitorowanie zmian w przepisach.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe.
Bardzo dobra znajomość programu ERP Optima- warunek konieczny.
Min. 3 letnie doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia kadr i naliczania płac w podmiotach zatrudniających powyżej 100 osób - warunek konieczny.
Mile widziane doświadczenie zawodowe w podmiocie medycznym o strukturze wielozakładowej.
Praktyczna znajomość pakietu Ms Office (w szczególności Excel).
Bardzo doba znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków.
Bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne, interpersonalne, umiejętność pracy pod presją czasu.
Umiejętności gromadzenia, weryfikowania i analizowania danych.
Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość.
Umiejętność ustalania priorytetów, podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji.
Samodzielność, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ciekawą pracę w firmie o wiodącej pozycji rynkowej.
Dużą samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Seksuolog

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Przygotowanie oraz opracowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji wykładów w Szkole Rodzenia.
Przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów w Szkole Rodzenia dla 16-20 osobowej grupy. Tematem wykładu jest omówienie aktywności seksualnej w ciąży.

Wymagania:

Udokumentowane doświadczenie w pracy z ciężarnymi min. 6 miesięcy.
Minimum ukończone studia (lub w trakcie ich odbywania) podyplomowe seksuologiczne.
Wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
Miła aparycja, przyjazne usposobienie, dobra dykcja.

Oferujemy:

Dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa współpracy).
Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.
 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 
 

Dokumenty aplikacyne powiiny zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GynCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Muzykoterapeuta

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Przygotowanie oraz opracowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji warsztatów w Szkole Rodzenia.
Przeprowadzenie wykładów w Szkole Rodzenia dla 8 - 10 osobowej grupy. Tematyka zajęć powinna objąć muzykoterapię, naukę metod rozluźniających oraz naukę metod relaksacyjnych.

Wymagania:

Udokumentowane doświadczenie w pracy z ciężarnymi min. 6 miesięcy.
Minimum ukończone studia I stopnia z mucykoterapii.
Wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
Miła aparycja, przyjazne usposobienie, dobra dykcja.

Oferujemy:

Dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa współpracy).
Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Dokumenty aplikacyne powiiny zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GynCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Dietetyk

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Przygotowanie oraz opracowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji wykładów w Szkole Rodzenia.
Przeprowadzenie wykładów w Szkole Rodzenia dla 16-20 osobowej grupy. Głównym tematem wykładu są sposoby żywienia w ciąży, w szczególności: 

 • przeciwdziałanie otyłości u dzieci,
 • odżywianie kobiet karmiących,
 • odżywianie w trakcie ciąży i połogu.

Wymagania:

Minimum ukończone studia min. I stopnia na kierunku dietetyka.
Wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
Miła aparycja, przyjazne usposobienie, dobra dykcja.

Oferujemy:

Dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa współpracy).
Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Dokumenty aplikacyne powiiny zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GynCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Arteterapeuta

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Przygotowanie oraz opracowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji warsztatów w Szkole Rodzenia.
Przeprowadzenie wykładów w Szkole Rodzenia dla 8 - 10 osobowej grupy o tematyce arteterapii.

Wymagania:

Udokumentowane doświadczenie w pracy z ciężarnymi min. 3 miesiące.
Minimum ukończone studia podyplomowe z arteterapii lub terapii zajęciowej albo staż pracy minimum 3 lata.
Wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
Miła aparycja, przyjazne usposobienie, dobra dykcja.

Oferujemy:

Dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa współpracy).
Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Dokumenty aplikacyne powiiny zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GynCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Pedogog

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Przygotowanie oraz opracowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji wykładów oraz warsztatów w Szkole Rodzenia.
Przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów w Szkole Rodzenia dla 16-20 osobowej grupy podczas wykładów oraz 8-10 osobowej grupy podczas warsztatów. Tematyka zajęć powinna zawierać przedstawienie zagadnień komunikacji prenatalnej oraz trening umiejętności wychowawczych. 

Wymagania:

Udokumentowane doświadczenie w pracy z ciężarnymi min. 6 miesięcy.
Ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika ze specjalizacją pedagog zdrowia.
Wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
Miła aparycja, przyjazne usposobienie, dobra dykcja.

Oferujemy:

Dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa współpracy).
Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Dokumenty aplikacyne powiiny zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GynCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Psycholog

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Przygotowanie oraz opracowanie materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji warsztatów w Szkole Rodzenia.
Przeprowadzenie warsztatów w Szkole Rodzenia dla 8-10 osobowej grupy o tematyce:

 • omówienie psychologicznych aspektów ciąży:
  • ciąża jako okres budowania relacji z dzieckiem oraz budowania własnej tożsamości rodzica,
  • komunikacja z dzieckiem przed narodzinami,
  • rozwój zmysłów i sposoby stymulacji.
 • omówienie psychologicznych aspektów porodu:
  • czynniki wywołujące lęk przed porodem (lęk jako sytuacja normalna)
  • poród rodzinny - analiza za i przeciw
  • metody wsparcia partnerki podczas porodu.
 • omówienie psychologicznych aspektów połogu:
  • psychologia noworodka (rozwój psychomotoryczny i sensoryczny)
  • emocje podczas połogu (depresja poporodowa, baby blues)
  • zmiany indywidualne i społeczne w postrzeganiu samego siebie jako rodzica.

Wymagania:

Udokumentowane doświadczenie w pracy z ciężarnymi min. 2 lata.
Ukończone studiamagisterskie na kierunku psychologia.
Wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych.
Miła aparycja, przyjazne usposobienie, dobra dykcja.

Oferujemy:

Stabilną i ciekawą pracę w renomowanej klinice.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze etatu.
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji.
Możliwość rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności.
Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Dokumenty aplikacyne powiiny zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GynCentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook