00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Kariera

Gyncentrum to innowacyjny ośrodek medyczny rozwijający swą działalność na wielu płaszczyznach związanych z diagnostyką i leczeniem niepłodności. Szeroko zakrojona działalność badawczo – rozwojowa, wdrażanie nowych rozwiązań pozwalających spełniać marzenia o dziecku możliwa jest dzięki wiedzy i otwartości na nowe rozwiązania specjalistów Gyncentrum. Dobór nowych członków zespołu traktujemy jako kluczowy element naszej konkurencyjności i doskonalenia jakości obsługi Pacjentów. 

 

 

Jeśli szukasz nowych wyzwań zawodowych, cenisz sobie swobodę działania i ciągły rozwój, a ponad wszystko lubisz pracę z ludźmi i dla ludzi skontaktuj się z nami. 

 

Aktualne oferty pracy

 

Kierownik Laboratorium Medycznego - Katowice

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Kierowanie pracą podległych oddziałów poprzez: planowanie, organizowanie, koordynację i kontrolę pracy, wspieranie rozwoju i motywowanie pracowników, przekazywanie pracownikom bieżących informacji (nie zastrzeżonych do wiadomości), nadzór nad wdrażaniem do pracy w podległych oddziałach
Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich w podległych oddziałach, ilościowy i jakościowy dobór pracowników, udział w procesie rekrutacji pracowników
Wprowadzenie niezbędnych zmian w pracy podległego personelu oraz stałe monitorowanie efektywności i jakości ich pracy
Bieżące doskonalenie metod pracy podległego personelu min. poprzez organizowanie oraz merytoryczny nadzór nad szkoleniami
Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie procedur postępowania laboratoryjnego oraz dokumentów wymaganych przez zewnętrzne systemy jakości oraz regulowanych przepisami prawa
Opracowywanie i wprowadzanie nowych metod diagnostycznych
Nadzór nad wynikami kontrolnymi wirusologii
Kontrola wewnątrz- i zewnątrz- laboratoryjna
Nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów
Współpraca z pozostałymi działami
Nadzór nad realizacją bieżących zadań oraz rozwiązywanie bieżących problemów laboratorium
Rozpatrywanie reklamacji, wprowadzenie w tym zakresie i bieżące przestrzeganie procedur i rozwiązań systemowych
Obsługa zapytań mailowych i telefonicznych pacjentów
Monitorowanie terminów kończących się umów
Czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów i klientów oraz kierowanie wniosków o podjęcie działań administracyjnych zmierzających do wyegzekwowania należności
Konserwacja analizatorów Cobas e 411 i Sysmex
Kontrola bieżącego zaopatrzenia i zużycia materiałów oraz składanie zamówień na niezbędne materiały i odczynniki dla analizatorów 
Prowadzenie raportów miesięcznych ilości badań (cobas + andrologia)
Prowadzenie tabeli opłat za mrożenie i przechowywanie nasienia
Przeniesienie materiału biologicznego pomiędzy bankami na terenie Polski i UE, w tym:
- prowadzenie dokumentacji
- przygotowanie materiału i dewara transportowego
- przekazanie i odbiór materiału
 
 
Wymagania:
 
Aktualne prawo do wykonywania zawodu w przypadku diagnosty laboratoryjnego – warunek konieczny
Minimum 3-letnie doświadczenie w zawodzie
Doświadczenie w badaniu nasienia i przygotowaniu nasienia do procedur zapłodnienia pozaustrojowego (obsługa analizatora cobas e 411) – mile widziane
Doświadczenie w wykonywaniu analiz immunochemicznych – mile widziane
Doświadczenie w pracowni hematologii – mile widziane
Wysoka kultura osobista i komunikatywność
Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne
Umiejętność pracy w zespole
 
Oferujemy:
 
Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów
Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii
Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń
Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Diagnosta Laboratoryjny - Katowice

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Przygotowywanie wypisów – kart informacyjnych dla pacjentów
Wykonywanie badań nasienia, przekazywanie danych i opracowywanie wyników
Preparatyka nasienia do inseminacji AIH i AID oraz do zapłodnień pozaustrojowych
Wykonywanie analiz immunochemicznych,
Prowadzenie banku nasienia dla klientów
Prowadzenie banku dawców nasienia
Przygotowywanie zamówień i kontrola jakości towaru
Przygotowywanie i kontrolowanie dokumentacji medycznej
Kontrola temperatury otoczenia w laboratorium, w lodówkach oraz kontrola poziomu azotu w dewarach
Przeprowadzanie sterylizacji w urządzeniach laboratoryjnych
Przeprowadzanie bieżącej konserwacji wyposażenia pomiarowego i badawczego
Korespondencja z pacjentami (odpowiedzi na pytania drogą mailową)
 
Wymagania:
 
Aktualne prawo do wykonywania zawodu w przypadku diagnosty laboratoryjnego – warunek konieczny
Doświadczenie w badaniu nasienia i przygotowaniu nasienia do procedur zapłodnienia pozaustrojowego (obsługa analizatora cobas e 411) – mile widziane
Doświadczenie w wykonywaniu analiz immunochemicznych – mile widziane
Doświadczenie w pracowni hematologii – mile widziane
Wysoka kultura osobista i komunikatywność
Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne
Umiejętność pracy w zespole
 
Oferujemy:
 
Umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów
Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii
Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń
Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Pomoc laboratoryjna do Laboratorium Medycznego Gyncentrum – Sosnowiec

Miejsce pracy: Sosnowiec

Zakres obowiązków:

Nadzór nad prawidłowym przepływem zarejestrowanych próbek
Dzielenie, roznoszenie i zapewnienie odpowiedniego przechowywania próbek
Przygotowywanie próbek do badań laboratoryjnych
Ocena stanu i przydatności próbek do analiz
 
Wymagania:
 
Wykształcenie minimum średnie
Znajomość procedur laboratoryjnych
Umiejętności pipetowania
Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność, skrupulatność i odpowiedzialność
 
Oferujemy:
 
Umowę zlecenie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów
Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii
Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń
Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Diagnosta Laboratoryjny - Sosnowiec

Miejsce pracy: Sosnowiec

Zakres obowiązków:

Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2
Autoryzacja badań
Obsługa aparatury medycznej
Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej

Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe
Czynne prawo wykonywania zawodu
Znajomość procedur laboratoryjnych
Umiejętności analityczne
Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność i odpowiedzialność
Doświadczenie w  zakresie biologii molekularnej  mile widziane

Oferujemy:

Umowę zlecenie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów
Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii
Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń
Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Położna - Katowice

Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:

Medyczna opieka nad pacjentami
Wykonywanie zleceń lekarskich pacjentom zgłaszającym się do poradni
Udzielanie pomocy przy badaniu pacjentów w zakresie wskazanym przez lekarza
Obsługa informacyjna pacjenta w zakresie koniecznym do sprawowania opieki medycznej
Kompletowanie, prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
Współpraca z personelem lekarskim i administracyjnym

Wymagania:

Wykształcenie min. średnie medyczne z zakresu położnictwa
Aktualne prawo wykonywania zawodu
Mile widziane roczne doświadczenie w pracy na stanowisku położnej
Znajomość obsługi komputera
Orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej
Obowiązkowość, dokładność, życzliwość

Oferujemy:

Zatrudnienie renomowanej i stabilnej firmie
Zatrudnienie na pełen wymiar etatu na podstawie umowę o pracę
Praca w miłej i przyjaznej atmosferze

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: kadry@gyncentrum.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook