00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Dofinansowanie do in vitro dla mieszkańców Mysłowic

Klinika Gyncentrum jest realizatorem programu „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowice w latach 2021 - 2024” i w roku 2022 będzie realizować działania dla par pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, starających się o potomstwo.

 

 

Para biorąca udział w programie będzie mogła skorzystać w bieżącym roku realizacji programu z jednokrotnego dofinansowania. Program daje parom prawo do skorzystania z jednej, zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

Warunki kwalifikacji do programu

Dofinansowanie do procedury in vitro przysługuje parom, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia (dopuszcza się zmianę kryterium wieku w przypadku wystąpienia medycznego uzasadnienia, potwierdzonego przez lekarza zatrudnianego przez podmiot realizujący program),
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności,
  • w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Mysłowic,
  • mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego,
  • wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

Z jakich procedur będzie mogła skorzystać para biorąca udział w programie?

  • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) - dofinansowanie 6 tys. zł.
  • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) - dofinansowanie 6 tys. zł.
  • Procedury adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) - dofinansowanie 3 tys. zł.

O terminie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na Facebooku.

Więcej informacji o programie można uzyskać dzwoniąc pod numer 32 506 57 77.  

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook