00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Bezpłatne badania prenatalne

Bezpłatne badania prenatalne w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego "Zdrowa Matka i Dziecko"

 bezpłatne badania prenatalne śląsk

 


Program skierowany jest do wszystkich kobiet w ciąży, mieszkających na terenie województwa śląskiego, które nie są objęte świadczeniami gwarantowanymi przez NFZ w ramach Programu Badań Prenatalnych.​ ​W szczególności do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


 

UMÓW SIĘ NA BADANIE 
32 506 57 77

 

Badania prenatalne stanowią element screeningu w kierunku wad rozwojowych oraz zaburzeń genetycznych u płodu. Odpowiednio wczesne wykrycie wady rozwojowej daje możliwość poszerzenia diagnostyki i włączenia odpowiedniej terapii już w okresie prenatalnym lub tuż po urodzeniu się dziecka. Takie działanie może w znacznym stopniu poprawić stan zdrowia i perspektywy rozwoju dziecka w przyszłości. Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego rekomendują wykonanie badań prenatalnych u każdej kobiety w ciąży bez względu na wiek.

 


Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum jest realizatorem Programu Zdrowa Matka i Dziecko w zakresie diagnostyki prenatalnej. ​


 

W ramach Programu zapewnimy każdej przyszłej mamie kompleksową, bezpłatną opiekę w zakresie diagnostyki prenatalnej.

 

Kryteria włączenia do Programu:

Z bezpłatnych badań prenatalnych skorzystać mogą kobiety spełniające poniższe kryteria kwalifikacji:
 
 • miejsce zamieszkania – województwo śląskie  

 • wiek matki – poniżej 35. roku życia

 • wiek ciąży – do 20. tygodnia]

 • deklaracja przynależności do co najmniej jednej z poniższych grup:
  - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
  - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; tj: bezdomni;  uzależnieni od alkoholu, chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotnych; zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców; osoby niepełnosprawne;
  - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;
  - osoby nieletnie;
  - osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  - osoby z niepełnosprawnością;
  - osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  - osoby niesamodzielne;
  - osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
  - osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
  - osoby korzystające z PO PŻ (pomoc żywieniowa);
  - osoby bez numeru PESEL;​

 

Świadczenia programowe obejmują:

Badania prenatalne w pierwszym trymestrze ciąży:

 • Badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznegi oraz Fetal Medicine Foundation
 • Test podwójny (z surowicy krwi): ocena stężenia białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-hCG

Badania należy wykonać pomiędzy 11 a 13 tygodniem i 6 dniem ciąży

Badania prenatalne w drugim trymestrze ciąży:

 • Test potrójny (z surowicy krwi): całkowite stężenie beta-hCG, wolnego estriolu, alfafetoproteiny

Badanie należy wykonać pomiędzy 15 a 18 tygodniem ciąży

 • Badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznegi oraz Fetal Medicine Foundation

Badanie należy wykonać pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży

Gdzie można wykonać badanie?

Badania w ramach Programu Zdrowa Matka i Dziecko oraz Programu Badań Prenatalnych NFZ wykonujemy w ośrodkach Gyncentrum w Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej.

Gyncentrum Katowice

ul. Kościuszki 229
tel. 32 506 57 77
e-mail: info@gyncentrum.pl

Gyncentrum Bielsko-Biała

ul. Sobieskiego 89/49
tel. 32 506 57 77
e-mail: infobielsko@gyncentrum.pl

Gyncentrum Częstochowa

ul. Kozielewskiego 9
tel. 32 506 57 77
e-mail: infoczestochowa@gyncentrum.pl

 

Program realizowany jest do 2020 roku. Liczba badań jest ograniczona. Aby zakwalifikować się do Programu nie jest potrzebne skierowanie lekarskie.​

Pacjentki, które nie zakwalifikują się do programu Zdrowa Matka i Dziecko mogą wykonać bezpłatnie badania w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ. Dowiedz się więcej na temat kwalifikacji do Programu NFZ >>

 

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook