00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Bank nasienia i komórek jajowych

Międzynarodowy Bank Nasienia i Komórek Jajowych Gyncentrum powstał z myślą o wsparciu dla par, które z przyczyn biologicznych nie mogą starać się o własne potomstwo. Powodem tego może być m.in. wiek, słaba jakość lub brak komórek rozrodczych, obciążenia genetyczne, terapia antynowotworowa, operacje w obrębie narządów rodnych. Jedyną szansą na posiadanie własnego potomstwa jest wtedy skorzystanie z materiału rozrodczego dawców.

Oferta

Możliwość skorzystania z komórek jajowych dawczyń i nasienia dawców daje Bank Nasienia i Komórek Jajowych Gyncentrum. Obecnie w banku zarejestrowanych jest wielu dawców i dawczyń, co znacznie skraca czas oczekiwania na oocyty. Ponadto współpracujemy z zagranicznymi bankami nasienia.

Wszystkie procedury w Banku Nasienia i Komórek Jajowych Gyncentrum są w pełni bezpieczne i anonimowe.  Dawcy i dawczynie to osoby, które świadomie i dobrowolnie zdecydowały się na oddanie swoich komórek rozrodczych oraz przeszły szereg rygorystycznych czynności kwalifikacyjnych. Jedynie pozytywne przejście kwalifikacji umożliwia przekazanie komórek do banku, a następnie biorcom.

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook