00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook
E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Badania prenatalne NFZ

badania prenatalne NFZ Gyncentrum

eRejestracja - zarejestruj się przez Internet.

Diagnostyka prenatalna stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych. W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka badania prenatalne są bezwzględnym wskazaniem medycznym, refundowanym przez NFZ.

Celem programu refundacji badań prenatalnych jest:

 • umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wystąpienia wad płodu (testy biochemiczne)
 • wczesne rozpoznanie wad płodu (USG)
 • zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce
 • wdrożenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w Polsce

Program skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • zagrożenie zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
 • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka

Warunkiem kwalifikacji do programu jest skierowanie zawierające wskazania do objęcia programem oraz opis nieprawidłowości, a także załączone wyniki badań potwierdzające zasadność skierowania, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.


Pobierz skierowanie na badania prenatalne

 

Świadczenia w ramach programu:

 • badania nieinwazyjne
  • USG płodu
  • badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi)
 • komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych
 • porada genetyczna

W przypadku wykrycia niepokojących zmian:

 • procedury inwazyjne (pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG)
 • badania genetyczne

W przypadku konieczności dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

Gdzie można wykonać badanie?

Zapraszamy na badania prenatalne prywatnie lub w ramach NFZ do naszych ośrodków w Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej
i Częstochowie.

Gyncentrum Katowice

ul. Kościuszki 229
tel. 32 506 57 77
e-mail: info@gyncentrum.pl

Gyncentrum Kraków

ul. Mehoffera 10
tel. 12 306 73 77

Gyncentrum Bielsko-Biała

ul. Sobieskiego 89/49
tel. 32 506 57 77
e-mail: infobielsko@gyncentrum.pl

Gyncentrum Częstochowa

ul. Kozielewskiego 9
tel. 32 506 57 77
e-mail: infoczestochowa@gyncentrum.pl

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook