E-mail

Gyncentrum

E-mail

info@gyncentrum.pl

Telefon

32 506 57 77

Badania biochemiczne

Laboratorium biochemiczne w Katowicach

Celem diagnostyki biochemicznej jest oznaczenie stężenia pewnych substancji w krwi ciężarnej, które umożliwiają rozpoznanie większości chorób płodu. Wcześnie postawiona diagnoza ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania leczniczego oraz wpływa na losy ciąży. Klinika Gyncentrum jest wyposażona w zaawansowane laboratorium biochemiczne oraz oprogramowanie wspomagające analizę wyników.

 

Test PAPP-A

Jednym z najważniejszych testów biochemicznych jest test PAPP-A – badanie o najwyższej czułości w wykrywaniu zespołu Downa.
Test PAPP-A pozwala ocenić ryzyko urodzenia dziecka z najczęściej występującymi chorobami genetycznymi związanymi z anomalią chromosomów (zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau).

Podczas wykonywania testu oceniane są parametry biochemiczne we krwi matki: poziom ciążowego białka A i wolnej podjednostki β-HCG, co zwiększa szanse na wykrycie wcześniej wymienionych zespołów genetycznych. W przypadku zespołu Downa u dziecka, poziomy białka są obniżone, a wolne beta hCG i przezierność karkowa podwyższona. Natomiast w przypadku zespołów Edwardsa i Patau, poziomy PAPP-A i beta hCG obniżone.

 

00 48 608 767 231 office@gyncentrum.pl Gyncentrum on Facebook